فارما

 
شرکت افشان نگار آریا از سال 1394 با توجه به الزام اجرای پروژه اصالت دارو از سوی سازمان غذا و دارو آغاز به طراحی و ساخت سیستم های مورد نیاز در این زمینه نمود .
از جمله خدمات و تجهیزات قابل ارائه می توان به دستگاه های چاپ و اسکن بارکد اصالت از قبیل دستگاهای قابل اتصال به دستگاه های کارتونینگ به صورت مستقل یا نصب درون دستگاه کارتونینگ، جعبه خالی و نصب بر روی سیستم لیبیل زن شرکت های داروسازی اشاره کرد.
ON-LINE
OFF-LINE
IN-LINE
MULTI-SCAN
SYRUP SOLUTION