مواد مصرفی

 

مجموعه افشان نگار قادر به تهیه انواع کارتریج های پایه آب و حلال بسته به نیاز شرکت های متقاضی و انواع لیبل ها در اندازه های مختلف می باشد .